Onderzoekers van het Maastricht UMC hebben met de nieuwste onderzoekstechnieken in kaart gebracht welke genen worden gestimuleerd of uitgeschakeld na blootstelling van longcellen aan mijnstof of asbest. Dit onderzoek levert niet onmiddelijk winst op voor patienten met stoflongen zoals asbestose, maar het is wel een belangrijke stap op weg naar eventuele nieuwe medicijnen om de gevolgen van stoflongen te behandelen. Mensen met stoflongen hebben meestal verschillende ziektebeelden: vernauwing van de luchtwegen, longkanker en fibrosering (verstijving) van de longen. Uit het onderzoek is nu duidelijk geworden dat zelfs een eemalige blootstelling aan mijnstof of asbest alle drie de ziektebeelden triggert. Bron: Maastricht UMC, 4 september 2012