Bepaalde genetische patronen kunnen het risico op mesothelioom verhogen, aldus Matullo na studie van gegevens van 407 Italiaanse en 428 Australische mesothelioompatienten. Carbone constateerde bij families die door mesothelioom getroffen waren dat een bepaalde mutatie in het BAP1-gen mogelijk extra gevoelig maakt voor het ontwikkelen van de ziekte. In een overzichtsstudie noemt Sekido naast BAP1 nog CDKN2a/ARF en NF2 als genen die een rol spelen bij mesothelioom. Bron: Matulli, G. e.a. (2013); Carbone, M. e.a. (2013); Sekido, Y. e.a. (2013).