Omdat in Engeland gebleken is (Chapman et al, 2008) dat de gemiddelde leeftijd van mesothelioompatienten stijgt, is gekeken of dit in Nederland ook het geval is. Volgens Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), blijkt bij vergelijking van de sterftecijfers aan mesothelioom van het CBS ook in Nederland een verschuiving van de leeftijd te bestaan
De oorzaak van deze veroudering van asbestslachtoffers in de tijd moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat na 1980 de blootstelling aan asbest in arbeidssituaties drastisch is verminderd en er geen verjonging van het aantal blootgestelden meer heeft plaatsgevonden wat voordien wel het geval was. Bron: Gert van der Laan, NCvB, september 2009.