Een groot aantal gemeenten schiet nog steeds tekort bij het beperken van de risico’s bij de sloop van asbest, blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie. Asbest moet zorgvuldig door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd uit bouwwerken voordat deze gesloopt worden. Om dit af te dwingen, is een goede sloopvergunning essentieel. Daar gaat het bij veel gemeenten mis.
Zonder actuele bouwverordening en goede sloopvergunningen is het moeilijk goed toezicht te houden. Een vijfde van de 40 door Vrom ge├»nspecteerde gemeenten heeft zijn asbestzaken op de belangrijkste punten in orde. Meer dan de helft (57%) voert de taken niet adequaat uit. De gemeenten Rotterdam, Renkum, Staphorst, Woudrichem en Moordrecht bleven ook na aandrang en hulp van de VROM-Inspectie in 2008 duidelijk onder de maat (stand bij afronding onderzoek per 1 november 2008). In oktober 2008 lanceerde het ministerie van VROM de voorlichtingscampagne “Asbest: regel het goed”, gericht op gemeenten. Doel van deze campagne is te komen tot een betere samenwerking in de keten van asbestverwijdering en gemeenten te helpen bij de uitvoering van hun asbesttaken. Bron: VNG, 30 oktober 2008, ministerie VROM, 20 januari 2009.