De gemeente Castricum vraagt samen met de bewoners van de bomenbuurt, waar asbestdeeltjes van schuurdaken zijn afgebrokkeld, aanvullende offertes op bij saneringsbedrijven. Dat is de uitkomst van een inloopavond over de aanpak van de sanering. De eigenaren van de woningen zijn wettelijk gezien verplicht om het asbest te verwijderen. De kosten daarvan bedragen ruim 800 euro. Eenzelfde bedrag wordt nog eens gevraagd voor een nieuw dak, al is dit laatste optioneel. Volgens de bewoners kan de uitvoering stukken goedkoper. De algehele conclusie was dat de gemeente veel te veel haast maakte met dit project: we wonen al jaren met deze asbest en kunnen we nu niet even wachten? Daarnaast was een aantal bewoners met goedkopere offertes naar de raadzaal gekomen. De wethouder liet daarop weten dat ze met de bewoners wil bekijken of de asbestsanering net zo snel en goed kan worden georganiseerd tegen een lagere prijs. Bron: dichtbij.nl, 1 april 2015.