In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) dat zij niet bang is dat de hoge kosten voor het gecertificeerd saneren van asbestdaken kunnen leiden tot ontwijkend gedrag bij particulieren, met verkrotting, verwaarlozing en verhoogde brandrisico’s bij panden met asbest tot gevolg. Gemeenten kunnen als bevoegd gezag in overeenstemming met art. 1a uit de Woningwet handhaven als de staat van een bouwwerk een gevaar vormt voor de gezondheid. De gemeente kan de kosten voor het saneren van een pand, ook na brand of verkrotting, verhalen op de eigenaar. Verder bestaat er een stimuleringsregeling om dakeigenaren tegemoet te komen bij het versneld saneren van asbestdaken. Bron: rijksoverheid.nl, 10 januari 2018