Het ministerie van Wonen heeft laten onderzoeken of bestuurders van corporatie Woonbron financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het fiasco met het hotelschip SS Rotterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd door Woonbron zelf en het antwoord luidde nee. In 2005 kocht Woonbron het cruiseschip om het om te bouwen tot toeristische trekker. De kosten werden geraamd op 25 miljoen euro, maar het liep volledig uit de hand, onder meer omdat het schip vol bleek te zitten met asbest. In het definitieve rapport staat dat de financiële, volkshuisvestelijke schade van het project ss Rotterdam 267,2 miljoen euro groot is. Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 19 januari 2017