Bakkers die nog werken met ovens waarin asbest is verwerkt, draaien zelf op voor de kosten van vervanging of revisie daarvan. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) laat desgevraagd weten dat er geen overheidsregeling is voor de sanering van asbest in bakkerij-ovens. De vervanging van oude ovens komt voor rekening van de bakker zelf. De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) verwacht dat het niet nodig is om de politiek aan te sporen een dergelijke regeling voor de bakkerij in het leven te roepen. Volgens een woordvoerder trekt de overheid voor dit soort zaken over het algemeen alleen geld uit als er sprake is van een wezenlijk probleem. Binnen de ambachtelijke bakkerij is dit, zoals het er nu naar uitziet, niet aan de orde. Bron: bakkerswereld.nl, 23 januari 2014.