De komende twee jaar mag in de storplaats Derde Merwedehaven geen onverpakt asbest meer worden gestort. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en Delta Milieu bv, de eigenaar, hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. De provincie wilde de stort van los asbest wel toestaan en hiervoor een Arbo-regel gebruiken die medewerkers toestaat asbest onverpakt in te laden en te transporteren. Daardoor is los storten ook logisch. Eerder waarschuwde de GGD Zuid-Holland Zuid echter dat de gezondheid van omwonenden van stortplaats Derde Merwedehaven in gevaar komt als de provincie eigenaar Delta nog langer zou toestaan onverpakt asbest te storten.