Mastrangelo onderzocht het risico op longkanker bij 1557 arbeiders uit de regio Veneto die vanaf 2000 nog in leven waren en in het verleden met asbest hadden gewerkt. Hij constateerde bij deze groep geen hoger risico op longkanker dan bij de gemiddelde populatie. Doel van studie was aan te geven of asbestrisicogroepen baat zouden hebben bij screening door middel van ct-scans. Op basis van deze studie lijkt dat niet het geval, maar volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig. Bron: Mastrangelo, G. e.a. (2016)