Glynn constateerde dat gemiddeld 10-voudige of nog hogere asbestconcentraties in het Amerikaanse milieu geen invloed hadden op het risico op mesothelioom bij vrouwen. Bron: Glynn, M.E. e.a. (2017)