Het heffen van een AWBZ-bijdrage is in strijd met Europese regels wanneer de zorg die de AWBZ-verzekerde nodig heeft het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand door een beroepsziekte of arbeidsongeval opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Voor huishoudelijke hulp kan echter wel een eigen bijdrage worden gevraagd omdat dat niet onder de Europese regels valt. Aldus een brief van minister Donner aan de Tweede Kamer. Bron: www.beroepsziekten.nl, juni 2007. Meer www.beroepsziekten.nl