Met Van Otterloo/Maersk (24 maart 2017) bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak inzake de verjaring van mesothelioomclaims. Deze is niet in strijd met het in art. 6⋅1 EVRM verankerde recht op toegang tot de rechter. Het arrest roept eerder vragen op dan dat deze worden beantwoord, aldus Hebly (2017). Daarmee blijven kansen liggen om enige helderheid te bieden waar dat in de praktijk zo gewenst is.