De militaire acties in Gaza begin dit jaar waarbij veel gebouwen werden vernield hebben geleid tot een wijd verspreide milieu-vervuiling met asbest.
Volgens een woordvoerder van het VN-Ontwikkelingsprogramma bestaat het afval voor 10% uit asbest. Bijna 70% van de inwoners van Gaza leeft in met asbestcement gebouwde woningen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 15 augustus 2009.