Een automonteur is in 1969/70 tijdens zijn werk aan asbest blootgesteld en heeft daardoor mesothelioom gekregen. Hij werkte destijds voor een garage, een klein familiebedrijf. Het Hof Den Haag stelt in hoger beroep, met inachtneming van advies van een deskundige vast, dat niet kan worden geoordeeld dat in de periode 1969/1970 bekendheid bij het bedrijf moet worden verondersteld van het risico voor het ontstaan van mesothelioom, asbestose of longkanker in de functie van automonteur in haar bedrijf. Er kan dus niet worden gezegd dat destijds op de garage de verplichting rustte veiligheidsmaatregelen te treffen tegen en/of waarschuwingen te geven voor de gevaren van het werken met asbest in een geval als dit. Bron: Hof Den Haag, 6 december 2011, LJN BU7177.