De Franse Federatie van Bouwvakkers heeft een handboek asbest voor bouwvakkers gepubliceerd. Het beschrijft o.a. maatregelen om asbestblootstelling tijdens sloop of renovatie te voorkomen. Daarnaast geeft het informatie over de regelgeving, verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen en over sancties die bij overtreding worden toegepast. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 21 mei 2014.