Verschillende Franse werknemers heben via een rechter hun werkgever aansprakelijk kunnen houden voor de angst die zij door hun asbestblootstelling ondervinden. Inmiddels heeft het Franse Hooggerechtshof bepaald dat alleen werkgevers met een speciale vervroegd pensioenregeling voor asbestwerkers ook compensatie wegens angst moeten bieden. Bron: International Asbestos Secretariaat, 18 maart 2015.