Het Frans Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid adviseert de maximale asbestblootstellingsgrenzen voor werknemers over gemiddeld 8 werkuren per dag te verlagen van 100 vezels per liter (0.1 f/cm3) naar 10 vezels per liter. De piekblootstelling gedurende 15 minuten zou niet hoger mogen zijn dan 5x de 8-uurswaarde. Verder adviseert het agentschap over te stappen van optische naar elektronische microscopie om asbestvezels te tellen. Bron: Yamani, EL e.a. (2012).