Naast Nederland is ook Frankrijk bezig de regels voor asbestverwijdering verder aan te scherpen. In 2008 werd een vergunning verplicht om asbest te mogen verwijderen. De blootstellingsgrenzen werden in 2012 verlaagd en zijn sinds 1 juli jl. verder aangescherpt. Resultaat van al deze wijzigingen is dat de kosten voor asbestverwijdering sterk zijn gestegen tot soms 50% van de totale sloopkosten van een object. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 25 juni 2014.