Lacourt analyseerde de asbestblootstellingsoorzaken bij 362 mannen en 75 vrouwen die tussen 1998 en 2002 mesothelioom hadden gekregen. Bij respectievelijk 87% van de mannen en 35% van de vrouwen werd een relatie met asbest gevonden. Minder dan de helft van de gevallen van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) bij vrouwen was beroepsgerelateerd. Bron: Lacourt, A. e.a. (2014).