In Frankrijk is in opdracht van het ministerie van Arbeid een rapport gepubliceerd met voorstellen om het systeem van vervroegd pensioneren van asbestwerkers rechtvaardiger en beter toegankelijk te maken. Voorstellen betreffen o.a. het meer rekening houden met de werkelijke asbestblootstelling. Daarnaast zouden gebruikers van de regeling een grotere bijdrage moeten gaan betalen en meer aandacht moeten geven aan preventie. Op het systeem moet zowel collectief als individueel een beroep kunnen worden gedaan. Bron: Eurogip, 7 mei 2008. Meer http://www.eurogip.fr/