Volgens een rapport van het Franse instituut voor toezicht op volksgezondheid is ongeveer de helft van de Franse zelfstandige handwerkslieden in het verleden in het werk intensief aan asbest blootgesteld. Bron: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, 2 oktober 2007. Meer http://www.invs.sante.fr/