De geografische verdeling van de ziekte mesothelioom komt in Frankrijk bij mannen en vrouwen ongeveer overeen. Dat is opmerkelijk omdat bij slechts 38,5 % van de vrouwen een oorzaak in het beroep aanwijsbaar is. Bij mannen ligt dat percentage op 83,2%. Blootstelling aan asbest in het milieu lijkt bij vrouwen de belangrijkste oorzaak te zijn van de ziekte. Bron: Goldberg, S. e.a. (2010).