Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu laat onderzoek doen naar het gedrag van ambtenaren in de Otapan-affaire. De Otapan is een met asbest vervuild schip, dat in 2006 met toestemming van een organisatie van het ministerie van VROM naar Turkije vertrok. Het schip werd niet in Turkije toegelaten vanwege de grote hoeveelheid asbest. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben ambtenaren strafbare feiten gepleegd, maar worden zij niet vervolgd omdat er geen sprake was van eigen gewin. Zo is volgens het OM vanuit de organisatie van het ministerie invloed uitgeoefend op het onjuist invullen van een formulier. Bron: ANP, 4 oktober, Trouw, 13 oktober 2011