In Zwitserland is een fonds voor compensatie van asbestslachtoffers met mesothelioom opgericht, de Stiftung Entschädigungsfonds Asbest (EFA). Alle mensen die na 2006 deze ziekte hebben gekregen, komen in aanmerking, ook als hun ziekte niet als beroepsziekte is erkend. In Zwitserland krijgen jaarlijks ca. 120 mensen de ziekte mesothelioom. De stichting beschikt over een startkapitaal van CHF zes miljoen. Totaal is een budget van CHF 24 miljoen beschikbaar. Bron: www.srf.ch, 1 april 2017