De FNV wil een bundeling van kennis over asbest. Iedereen met vragen over de gevaarlijke stof moet terecht kunnen bij een Nationaal asbestregister. Volgens de FNV hebben gemeenten, grote bedrijven en asbestverwijderaars veel informatie maar wordt die vaak niet uitgewisseld. Een Nationaal asbestregister kan worden ondergebracht bij het Insitituut Asbestslachtoffers (IAS), dat gedragen wordt door sociale partners, verzekeraars en de overheid. De FNV kwam met het voorstel op Workers Memorial Day, de dag waarop slachtoffers van arbeidsongevallen worden herdacht. Bron: FNV, 28 april 2008. Meer http://www.fnv.nl/