Werknemers moeten in een register kunnen vastleggen waar en wanneer ze met asbest hebben gewerkt. De vakcentrale FNV deed deze oproep in aanloop naar Workers Memorial Day . Het asbestregister moet het makkelijker maken om later te bewijzen dat iemand ziek is geworden door het werken met asbest. Het duurt meestal tientallen jaren voordat men na de blootstelling ziek wordt. Het IAS werkt momenteel aan een asbestblootstellingsregister dat mensen die met asbest in aanraking komen die mogelijkheid zal bieden. FNV zou ook willen dat in het register te vinden is uit wat voor soort gebouwen welk type asbest is verwijderd en op welke manier dat is gedaan. Door kennis en expertise over asbestverwijdering te bundelen, wordt asbestsanering in de toekomst efficienter. Bron: FNV, 25 april 2014.