Het is belangrijk dat asbestsaneerders en hun medewerkers zich bewust zijn van het belang van goede persoonlijke bescherming bij asbestsanering. Daarom heeft de Inspectie SZW in december 2014 een flyer uitgebracht: Asbest saneren? Gebruik uw persoonlijke beschermingsmiddelen goed. De flyer is verspreid onder gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven en gecertificeerde werknemers in de asbestverwijdering. Bron: Nieuwsbrief Inspectie SZW, maart 2015.