De Inspectie SZW heeft samen met de Stichting Certificatie Asbest ASCERT een flyer voor asbestsaneerders en deskundig toezichthouders laten ontwikkelen. De flyer bespreekt valgevaar en de maatregelen die asbestsaneerders moeten nemen om de risico’s te beperken. Bron: Inspectie SZW, december 2015