Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met asbest. De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een film uitgebracht waarin de gevolgen van die blootstelling in beeld worden gebracht. De film volgt het leven van monteur Joost, die tijdens zijn werk ongemerkt asbest inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen. Bron: inspectie SZW, 25 november 2013.