Het Nationale Australische Asbestos Education Committee heeft op internet een film over asbest in huis gepubliceerd en een databank met asbesthoudende producten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 30 november 2015.