Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu trekt 20 miljoen euro extra uit voor de verwijdering van asbestplaten van boerderijdaken. Voorwaarde is wel dat daken van zonnepanelen worden voorzien. Aanleiding is het besluit dat alle asbestdaken over twaalf jaar, in 2024, verwijderd moeten zijn. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat het zonder deze wettelijke verplichting nog tot 2044 zou duren voordat alle asbestdaken vervangen zijn. Atsma wil met de regeling boeren stimuleren de daken versneld te vervangen. Eerder dit jaar werd de fiscale stimuleringsregeling Vamil al verruimd voor het vervangen van asbestdaken door daken met zonnepanelen. Nederland heeft nu nog naar schatting 130 miljoen vierkante meter aan asbestdaken en gevelpanelen, waarvan driekwart bij agrarische bedrijven. Bron: rijksoverheid.nl, 7 september, Boerderij vandaag, 11 september 2012.