De overheid moet haar excuses aanbieden aan slachtoffers en hun nabestaanden voor haar nalatigheid bij het treffen van tijdige en adequate maatregelen ter beperking van het gebruik van asbest. Dat stelt Bob Ruers in zijn proefschrift Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. In Nederland zijn nu al ongeveer 10.000 mensen aan mesothelioom overleden. Er zullen er, volgens Ruers, nog 10.000 volgen. Die ‘laatste’ 10.000 rekent Ruers de Nederlandse overheid aan. Pas in 1993 kwam hier een verbod op het gebruik van alle soorten asbest, 25 jaar na de eerste serieuze signalen over de risico’s van asbest. Ruers pleit ook voor een terugwerkende kracht van de Wet Verjaring Personenschade en voor een op de wet gebaseerde algehele asbestinventarisatie. Als advocaat behandelt Ruers veel asbest en gezondheidgerelateerde zaken. Daarnaast vertegenwoordigt hij het Comite Asbestslachtoffers in de Raad van Toezicht en Advies van het IAS. Donderdag 15 maart vond zijn promotie plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bron: Erasmus Universiteit, 6 maart,Trouw 16 maart 12012.