De Eu-lidstaten moeten ervoor zorgen dat de sloop van schepen veilig en milieuvriendelijk gebeurt. Dat is de strekking van een voorstel van eurocommissaris Stavros Dimas (milieu). Volgens Dimas zijn er zeker twee opties: of Europa vergroot zijn eigen capaciteit om schepen veilig en milieuvriendelijk te slopen, of er wordt – met hetzelfde doel – hulp geboden aan Aziatische landen. In Nederland staat dit thema hoog op de agenda sinds de problemen met het schip de Otapan. Bron: NRC, 24 februari 2007. Meer www.nrc.nl