De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld om ervoor te zorgen dat Europese schepen enkel worden gesloopt in inrichtingen die voldoen aan normen inzake arbeidsveiligheid en milieuverantwoord beheer. In 2009 is meer dan 90 % van de Europese schepen ontmanteld in inrichtingen die niet aan de huidige OESO normen voldeden. Het aantal Europese sloopschepen is aanzienlijk: 17 % van het tonnage in de wereld is onder EU-vlag geregistreerd. De wereldwijde verbetering van scheepsontmantelingspraktijken is daarom een prioriteit voor de EU. Bron: visserijnieuws.nl, 24 maart 2012.