De Europese Commissie heeft het Parlement in december voorgesteld twee uitzonderingen toe te blijven staan op het asbestverbod dat sinds 1 januari 2005 in de EU van kracht is. Uitzondering wordt gevraagd voor bepaalde producten die vóór 2005 zijn geproduceerd en voor asbestdiafragmacellen die door twee multinationals in hun Duitse en Poolse fabrieken worden gebruikt.