Het EU-Adviescommitee voor Veiligheid en Gezondheid heeft een gids gepubliceerd met praKtische tips om de risico’s van asbestblootstelling in het werk zoveel mogelijk te beperken. De gids is geschreven voor werkgevers, werknemers en arbeidsinspecteurs. Bron: EU, november 2006.