Volgens het Franse Agentschap voor Milieu en Beroepsgerelateerde Veiligheid en Gezondheid zou de door EU-wetgeving vastgestelde drempelwaarde voor blootstelling aan asbest 10 keer zo laag moeten zijn.
De huidige drempelwaarde leidt tot een extra risico op kanker van 3,3 gevallen per 1000 blootgestelde werknemers. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 5 oktober 2009.