In twee zaken oordeelde de rechtbank Almelo dat Eternit wegens verjaring niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de asbest die zij vóór 1967 beschikbaar stelde voor erfverharding.
Verjaring geldt zowel voor de gezondheidsschade als voor de kosten van erfsanering. Bron: Rechtbank Almelo, 5 en 20 november 2008: LJN: BG5098, 91815 ha za 08-198; BG5125, 97142/KG ZA 08-271.