Voormalig asbestverwerker Eitanit Construction Products moet de helft van de kosten betalen om de asbestvervuiling in Noord Israel te verwijderen. Dit bevestigt het Israelische Hooggerechtshof in hoger beroep en volgt daar mee het principe dat de vervuiler moet betalen. Eitanit had gesteld dat het bedrijf niet de werkelijke vervuiler was en dat het niet correct was het bedrijf zonder bewijs aansprakelijk te houden en andere partijen daarvan uit te sluiten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 mei 2013.