De rechtbank Amsterdam wijst in een kort geding een vordering tot betaling van € 30.000 voorschot op een schadevergoeding af omdat de eiseres op korte termijn in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming via een overheidsregeling voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast is haar medische situatie niet zo acuut dat “uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is”. Het slachtoffer, een 68-jarige vrouw, had in 1972 tijdens de verbouwing van de keuken in haar ouderlijk huis hand- en spandiensten verricht, waaronder het opvegen van asbestzaagsel en stof. Begin 2007 werd bij haar de diagnose mesothelioom gesteld. Bron: Rechtbank Amsterdam , BB7041, 380725, 1 november 2007.