Spanjaarden met een asbestgerelateerde ziekte geven aan dat het gebrek aan continuiteit in de zorg het grootste probleem voor hen is. Daarnaast vinden zij het moeilijk om een accurate diagnose te krijgen. Ze ervaren bureaucratische problemen en een gebrek aan specifieke zorg voor hun familieleden. De beschikking over gespecialiseerde zorgafdelingen, de goede behandeling en de kwaliteit van technische middelen in de volksgezondheid worden als positief ervaren. Bron: Prieto, M.A. e.a. (2011).