Het zorgen voor patiënten met mesothelioom gaat gepaard met een reeks belastende taken die van invloed zijn op de emotionele gezondheid en het werk van de mantelzorger. Aldus een studie onder mantelzorgers in Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Innovaties in de behandeling van mesothelioom moeten rekening houden met de impact op mantelzorgers en hoe zij kunnen worden ondersteund bij het vervullen van deze belangrijke rol. Moore, A. (2023)