Een man is in 1962 in Australië gedurende 11 weken als schilder en havenarbeider werkzaam geweest en daarbij indirect aan asbest blootgesteld. Het Australisch Hooggerechtshof verwerpt het verweer van de werkgever dat deze niet wist dat de man ook risico liep door in de omgeving te zijn van collega’s die asbesthoudende isolatie installeerden. Ook het verweer dat dat de blootstellingsintensiteit binnen de grenzen viel van wat als veilig werd beschouwd is verworpen. De uitspraak betekent dat Australische rechters vanaf nu werkgevers ook aansprakelijk kunnen houden indien zij geen maatregelen hebben genomen om werknemers tegen kortdurende, indirecte, lage asbestblootstelling te beschermen. Bron: Northern District Times, 15 juli 2015.