De Klerk e.a. onderzochten het erfelijke risico op mesothelioom bij families die door de asbestmijn in het Australische Wittenoom aan crocidoliet (blauw) asbest waren blootgesteld. Zij constateerden dat de genetische component bij mesothelioom niet groter lijkt te zijn dan bij andere vormen van kanker. Bron: De Klerk e.a. (2012). Familial aggregation of malignant mesothelioma in former workers and residents of Wittenoom, Western Australia. Int J Cancer. 2012 Aug 1. doi: 10.1002/ijc.27758.