Volgens Franse onderzoekers is er een relatie tussen de hoeveelheid asbestblootstelling en het voorkomen van hoofd en nek kankers, na uitsluiting van larynx kanker. Zij deden onderzoek onder een grote groep niet meer actieve werkers, die in het verleden aan asbest waren blootgesteld. Clin, B. e.a. (2022)