Het tv-programma Zembla heeft d.m.v. een enquête 86 broodproducenten cq bakkerijen gevraagd of hun ovens nog asbest bevatten. Het merendeel van de bedrijven reageerde op de gestuurde vragenlijst, maar twaalf bedrijven antwoordden helemaal niet en dertien bedrijven reageerden anoniem. Tussen januari 2014 en mei 2016 waren er nog minstens 62 ovens met asbest in bakkerijen. Daarvan zijn er inmiddels 23 asbestvrij gemaakt: het asbest is er geheel uit verwijderd. Van 28 ovens stellen de bedrijven dat die ‘asbestveilig’ zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat het asbest zodanig is ingepakt dat er onder normale omstandigheden geen vezels vrij kunnen komen. Aan de overige 10 ovens is op dit moment nog niets gedaan. Op de webpagina van het tv-programma wordt ook informatie over het IAS gegeven. Bron: Zembla, 6 juni 2016.