De Panama-papers hebben de activiteiten van de Mexicanen Frei en Wyss in beeld gebracht, aldus een artikel in Trouw. Frei en Wyss zijn de oprichters van het bedrijf Basilisk, Zanini Rincón was de directeur. Basilisk werd in 2005 de eigenaar van het gifschip Otapan, dat al sinds 1999 aan de ketting lag in Nederland omdat er asbest in verwerkt was. Het laten ontmantelen van het gifschip kostte de Nederlandse staat 4,3 miljoen euro. Dat geld is nooit verhaald op de eigenaren. Volgens toenmalig staatssecretaris van milieu Joop Atsma waren de eigenaren onvindbaar. Dat is vreemd, aangezien zowel Frei als Wyss bekende publieke figuren zijn, en zitting hebben in de raden van bestuur van grote Mexicaanse bedrijven. Toenmalig directeur Zanini Rincón werd in 2006 nog geïnterviewd door NRC Handelsblad, waar hij al aankondigde dat Basilisk niet van plan was een eventuele claim te zullen betalen. In september 2012 meldt Atsma aan de Tweede Kamer dat de staat definitief afziet van het verhalen van de kosten van de sloop, wegens onvindbaarheid van de eigenaren van Basilisk. Slechts kort daarop – rond december 2012 – weten Frei, Wyss en Zanini Rincón Nederland wel te vinden om hun geld door te sluizen. Bron: Trouw, 6 april 2016.