In sommige gevallen kan bestraling de pijn bij mesothelioom verlichten. Er is echter nog geen betrouwbaar onderzoek dat aangeeft wanneer en in welke dosis bestraling moet worden toegepast. Macleod pleit voor beter onderzoek naar het effect van deze vorm van behandeling voor mesothelioom. Bron: Macleod, N. e.a. (2013).