Voor het eerst heeft iemand met mesothelioom de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor zijn dodelijke ziekte. De 58-jarige man vindt dat de overheid nalatig is geweest in de bescherming tegen de risico s van asbest, schrijft Trouw. De man werkte ruim dertig jaar in de aluminium-industrie in Vlissingen. Tussen 1977 en 1984 werkte hij vrijwel dagelijks met asbest. In 2009 bleek hij mesothelioom te hebben. Van zijn werkgever kreeg hij volgens de krant geen beschermingsmiddelen of extra voorlichting. De ex-werkgever erkende aansprakelijkheid, maar ging in 2011 failliet. Door het faillissement liep de man de doorbetaling van zijn salaris mis en kreeg hij een aanzienlijk lagere uitkering. Met zijn advocaat Bob Ruers heeft hij nu ook de staat aansprakelijk gesteld. De man dient een schadeclaim in wegens onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving in het asbestdossier. De overheid zou hebben verzuimd maatregelen te nemen om werknemers te beschermen: pas in 1993 werd het gebruik van asbest verboden, terwijl de risico s van asbest al veertig jaar bekend waren. Onder druk van de lobby van de asbestindustrie zou de overheid zich te afwachtend hebben opgesteld.
Michiel van Emmerik, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden, ziet de zaak niet als kansloos. Van Emmerik is deskundige op het gebied van overheidsaansprakelijkheid voor schending van mensenrechten. Van belang is of de overheid op de hoogte was of had moeten zijn van het levensgevaar van asbest. Het Hof in Straatsburg oordeelde eerder in een andere zaak dat overheden preventief moeten optreden als zij een concrete aanwijzing hebben dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan, die het recht op leven acuut in gevaar kan brengen. Bij overtreding kunnen volgens het Europese hof overheden in beginsel zelfs in aanmerking komen voor strafrechtelijke vervolging. Bron: Trouw 13 en 14 november 2013.